Kategori: Post commotio syndrom

Post commotio syndrom

Kan det ikke bare gå over, da?

Enkelte kan kanskje undres over at jeg ikke har sagt stort om dette hodetraumet før nå. Jeg har opplevd atFortsett å lese