Stikkord: Livets alvor

Uncategorized

I respekt ..

Ord blir så fattige. Jeg tenner et lys for min venn RalfefarfarsParadis som har mistet barnet sitt. ~ ~ StopFortsett å lese